Handla smartare - med PETER HAHN-appen. Tydlig, enkel, snabb.

Installera

DATASKYDDSINFORMATION

FANPAGE

Du kan skriva ut eller spara denna integritetspolicy med hjälp av de vanliga funktionerna i webbläsaren. Du kan även hämta integritetspolicyn till en PDF-fil och arkivera den genom att klicka här.

ANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER

Ansvarig för dataskyddet är företaget

PETER HAHN AB
Kanongatan 157
254 67 Helsingborg

E-post service@peterhahn.se

(nedan kallat ”PETER HAHN”, ”vi” eller ”oss”)

Om du har frågor eller önskemål kring skyddet av dina uppgifter kan du kontakta oss via post till PETER HAHN AB, Kanongatan 157, 254 67 Helsingborg eller via e-post till dataskydd@peterhahn.se.

KONTAKTUPPGIFTER TILL DATASKYDDSOMBUD

Vårt dataskyddsombud kan nås via post på adress PETER HAHN AB ”Dataskydd”, Kanongatan 157, 254 67 Helsingborg eller via e-post till dataskydd@peterhahn.se

ANNONSERINGSPARTNER

Vi tar emot information från utvalda nätverksoperatörer, till exempel Google eller Facebook, och dataleverantörer som arbetar för oss eller samarbetar med oss med gemensam marknadsföring (nedan kallade ”annonseringspartner”).

Den information som vi tar emot från våra annonseringspartner är demografiska uppgifter och statistik (t.ex. ålder, kön, region), enhets- och åtkomstuppgifter samt våra användares intressen. Denna information kan hjälpa oss att bättre förstå våra användare, t.ex. genom kundstrukturanalyser och användarsegmentering. Vi får endast uppgifter som är aggregerade, krypterade och anonyma för oss. Vi kan inte knyta uppgifterna till någon speciell person, och i synnerhet inte till någon viss användare.

Eftersom behandlingen görs anonymt behövs ingen rättslig grund för behandlingen, jfr skäl 26 i GDPR.

DATABEHANDLING, FACEBOOK, FÖRETAGSSIDA

Om du använder dig av tjänsterna från Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (”Facebook”) lämnas dina uppgifter över till oss som annonsör om du besöker oss eller använder våra tjänster.

När du besöker Facebook placerar Facebook en cookie på din enhet. Med hjälp av cookien samlas information om ditt användarbeteende in (Facebooktjänster och tjänster på Facebook från tredje part). Uppgifterna överförs anonymiserade till oss.

Uppgifterna behandlas i stater inom Europeiska unionen. I den mån uppgifterna i vissa fall behandlas i tredje land, sker detta endast om nivån för dataskydd i tredje land har fastställts av EU-kommissionen i enlighet med artikel 45 i GDPR, på grundval av EU-standardavtalsklausuler eller om lämplig nivå av dataskydd säkerställs för mottagaren av data på annat sätt. Facebook använder denna information för att ge oss statistiska och anonyma uppgifter om den allmänna användningen av vår webbplats och effekten av vår Facebookannonsering (Facebook-ads”).

Följande information samlas in och utvärderas av Facebook:

Dit hör:

Följande information lämnas till oss som annonspartner:

FACEBOOKS MÅLGRUPPSPIXEL

För marknadsföringssyften använder vår webbplats så kallade remarketingtaggar (även kallade ”Facebook-pixlar”) från det sociala nätverket Facebook, en tjänst från Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (”Facebook”) i baskoden utan avancerad matchning kompletterade med standardhändelsekoder. När du besöker vår webbplats upprättas en kontakt mellan din webbläsare och en Facebookserver genom dessa taggar. På så sätt får Facebook information om att vår webbplats har besökts med din IP-adress. Uppgifterna behandlas i stater inom Europeiska unionen. I den mån uppgifterna i vissa fall behandlas i tredje land, sker detta endast om nivån för dataskydd i tredje land har fastställts av EU-kommissionen i enlighet med artikel 45 i GDPR, på grundval av EU-standardavtalsklausuler eller om lämplig nivå av dataskydd säkerställs för mottagaren av data på annat sätt.

Detta görs i syfte att visa besökare på vår webbplats webbannonser inom deras intresseområde när de är inne på Facebook. För detta har en pixel från Facebook lagts upp på vår webbplats. Via den här pixeln upprättas en direkt förbindelse till Facebooks servrar när du besöker vår webbplats. Servern får ett meddelande om att du har besökt vår webbplats, vilka produkter du har tittat på, om du har lagt produkter i varukorgen och i så fall vilka, om du har köpt produkter och i så fall vilka, om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev eller redan är anmäld, om du har klickat på ”Till kassan” och därmed påbörjat utcheckningsprocessen, Facebook kopplar sedan ihop denna information med ditt personliga Facebookkonto.

Mer information om Facebooks insamling och användning av data och om dina rättigheter och möjligheter att skydda din privatsfär i samband med detta hittar du i Facebooks datapolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/.

kan även motsätta dig intresserelaterade annonser på Facebook på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. För detta måste du vara registrerad hos Facebook.

Avtalen med Facebook, även om gemensamt ansvar, innebär i huvudsak att begäran om information och hävdandet av andra rättigheter för berörda av praktiska skäl ska göras gällande direkt hos Facebook. Som social nätverksleverantör och erbjudare av möjligheten att koppla webbplatser till det sociala nätverket är det bara Facebook som har direkt tillgång till all information. Facebook kan dessutom vidta alla nödvändiga åtgärder direkt och ge all information. Men om du ändå behöver vårt stöd kan du när som helst kontakta oss.

Rättslig grund för ovannämnda databehandling är berättigat intresse enligt artikel 6.1 a i GDPR.

DATABEHANDLING PÅ PINTERESTS FANSIDA

Om du använder tjänsterna från Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, USA (”Pinterest”) får vi som marknadsföringsföretag ta del av dina uppgifter när du besöker eller använder våra tjänster.

När du besöker Pinterest placerar Pinterest cookies på din enhet. Dessa cookies samlar bl.a. in information om hur du använder tjänsten. Uppgifterna överförs till oss i anonymiserad form.

Uppgifterna behandlas i stater inom Europeiska unionen. I den mån uppgifterna i vissa fall behandlas i tredje land, sker detta endast om nivån för dataskydd i tredje land har fastställts av EU-kommissionen i enlighet med artikel 45 i GDPR, på grundval av EU-standardavtalsklausuler eller om lämplig nivå av dataskydd säkerställs för mottagaren av data på annat sätt.

Följande uppgifter samlas in och analyseras av Pinterest. Exakt vilka uppgifter som samlas in beror på vilken typ av enhet du använder:

inklusive:

Följande uppgifter överförs till oss som marknadsföringspartner:

INBÄDDNING AV YOUTUBE-VIDEOR

Vi har bäddat in videor som finns lagrade på YouTube på vår hemsida, där de kan spelas upp direkt. YouTube är en multimediatjänst från YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”), ett koncernföretag inom Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (”Google”). Uppgifterna behandlas i stater inom Europeiska unionen. I den mån uppgifterna i vissa fall behandlas i tredje land, sker detta endast om nivån för dataskydd i tredje land har fastställts av EU-kommissionen i enlighet med artikel 45 i GDPR, på grundval av EU-standardavtalsklausuler eller om lämplig nivå av dataskydd säkerställs för mottagaren av data på annat sätt.

När du besöker vår webbplats får YouTube och Google information om att du har visat motsvarande undersida på vår webbplats. Detta gäller oavsett om du är inloggad på YouTube eller Google eller ej. YouTube och Google använder dessa uppgifter för annonsering, marknadsundersökningar och behovsutformad anpassning av sina webbplatser. Om du besöker YouTube på vår webbplats när du är inloggad på din YouTube- eller Google-profil kan YouTube och Google också koppla den här händelsen till respektive profil. Om du inte vill att den här kopplingen ska göras måste du logga ut från Google innan du besöker vår webbplats.

Du kan konfigurera din webbläsare att neka cookies på det sätt som beskrivits ovan; du kan även förhindra insamling av uppgifter som genereras av cookies och som rör din användning av denna webbplats samt Googles bearbetning av dessa uppgifter genom att klicka på knappen ”Personliga annonser på webben” i Google-inställningar för annonsering. I så fall visar Google bara annonser som inte är individuellt anpassade.

Mer information hittar du även i de integritetspolicyer från Google som gäller för YouTube.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt gällande lagstiftning har du följande lagstadgade uppgiftsskyddsrättigheter:

Du har även rätt att inge ett klagomål till vår behöriga tillsynsmyndighet, nämligen tillsynsmyndigheten för dataskydd: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Alternativt kan du kontakta dataskyddsmyndigheten på den plats där du bor; myndigheten skickar sedan ditt ärende vidare till behörig myndighet.

DATASÄKERHET

Vi använder aktuella tekniska åtgärder för att säkerställa datasäkerheten, i synnerhet för att skydda dina personuppgifter från risker vid dataöverföring och från att lämnas ut till tredje part. Dessa åtgärder justeras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen. För att skydda personuppgifter som du lämnar på webbplatsen använder vi standardmässig SSL-teknik (Secure Sockets Layer) som krypterar de uppgifter du lämnar ut.

ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Från tid till annan uppdaterar vi denna integritetspolicy, till exempel när vi gör ändringar på vår webbplats eller när de rättsliga kraven förändras.

© PETER HAHN – publicerat: oktober 2020

Säker betalning
Med kort eller faktura
FANTASTISK SERVICE
För att du ska bli nöjd
Retur
Kostnadsfritt och enkelt
Kundtjänst
040-13 33 31
PETER HAHN:s kundtjänst
040-13 33 31


Välkommen att ringa vår personliga kundtjänst vardagar 08–18, lördagar 09–15.

Du kan även skicka ett meddelande till
service@peterhahn.se