Handla smartare - med PETER HAHN-appen. Tydlig, enkel, snabb.

Installera

The Good Cashmere Standard®

The Good Cashmere Standard®

THE GOOD CASHMERE STANDARD®: Världens första oberoende standard garanterar hållbar kashmirproduktion: ekologiskt med naturlig djurhållning och ansvarsfullt företagande.

”THE GOOD CASHMERE STANDARD®” är en internationell djurskyddsmärkning från AbTF (Aid by Trade Foundation) och har tagits fram med hjälp av våra kashmirexperter. Det är den första oberoende kashmirstandarden i världen som engagerar sig globalt för kashmirgetternas välbefinnande. Syftet är att värna om djuren och miljön samt verka för bättre arbetsförhållanden för de människor som arbetar med kashmirgetter.

Vi sätter en ny standard

The Good Cashmere Standard® från AbTF (Aid by Trade Foundation) sätter en ny standard när det gäller utvinning och produktion av hållbar kashmir. Märkningen utgår från tre huvudprinciper: Att främja djurens välbefinnande i kashmirproduktionen, att stötta kashmirbönder för att säkerställa en hållbar inkomstkälla för dem samt värna om miljö och natur. Vår kashmirexpert Heike Hillebrecht har deltagit i arbetet med att ta fram standarden. Tillsammans med kashmirleverantören Artwell nominerades vi därför år 2020 till det tyska hållbarhetspriset i kategorin ”företagssamarbeten”.

Utvecklad av branschexperter

The Good Cashmere Standard® har tagits fram i samråd med djurskyddsspecialister och branschexperter. Standarden ses regelbundet över och revideras baserat på resultaten av granskningsprocessen och nya, relevanta forskningsrön. Enskilda kriterier i standarden kan ändras eller preciseras utanför den formella gransknings- och revideringsprocessen om det uppstår svårigheter med att tillämpa dem i praktiken, om ny teknik blir tillgänglig eller om nya forskningsrön läggs fram.

Sagolikt mjuka plagg

Upptäck kashmir

Premium-märkning: The Good Cashmere Standard®

Vår kashmir produceras alltså hållbart och med omsorg om djurens väl. Vår kashmir håller dock samma unika kvalitet som vanligt – och du känner igen den på det svarta sigillet. Det är en garanti för en fiberfinhet på högst 15,5 mikron, en fiberlängd på 34–36 mm samt att vi uteslutande använder äkta ull från vita kashmirgetter. Håll utkik efter hjärtat med en get på svart botten.

Allt för djurens väl

Djurens väl står i fokus för The Good Cashmere Standard®. Därför ryms de fem friheter som har definierats av Farm Animal Welfare Council i standarden. Enligt dem ska djur aldrig utsättas för svält, törst, lidande, smärta, skador eller sjukdom. Djuren ska också kunna leva naturligt utan vare sig rädsla eller stress. The Good Cashmere Standard® kan göra en viktig insats för att förbättra välbefinnandet för kashmirgetter.

Skuldra vid skuldra med våra bönder

Förutom omsorgen om djuren måste bönderna se till att alla som arbetar med getterna får adekvat utbildning och besitter rätt kompetens. Dessutom ställs det krav på att de jordbruksmetoder som tillämpas skyddar jorden och inte får några negativa effekter på miljön. Därtill definierar standarden kriterier för ansvarsfullt företagande för såväl stora som små lantbruk. I kriterierna regleras områden som barns och anställdas rättigheter, rättvisa löner samt arbetsmiljö och sjukförsäkring. Genom att arbeta skuldra vid skuldra med bönderna vill vi uppnå globala, betydande och kontinuerliga förbättringar.

Lyckliga stunder

Upptäck kashmirmode

För miljöns skull

Omtanke om den miljö där kashmirgetter, bönder och bondekooperativ lever och verkar är en central målsättning för The Good Cashmere Standard®. En av dess viktigaste principer är att djurhållningen av kashmirgetter inte får ha några negativa effekter på miljön, framför allt inte på jorden och den biologiska mångfalden. Standarden innehåller även kriterier för ansvarsfull användning av gödnings- och bekämpningsmedel och definierar tydligt när och hur sådana får användas.

Säker betalning
Med kort eller faktura
FANTASTISK SERVICE
För att du ska bli nöjd
Retur
Kostnadsfritt och enkelt
Kundtjänst
040-13 33 31
PETER HAHN:s kundtjänst
040-13 33 31


Välkommen att ringa vår personliga kundtjänst vardagar 08–18, lördagar 09–15.

Du kan även skicka ett meddelande till
service@peterhahn.se