Handla smartare - med PETER HAHN-appen. Tydlig, enkel, snabb.

Installera

DATASKYDDSINFORMATION

Det är mycket viktigt för oss att alla besökare på vår hemsida känner sig trygga och säkra. Därför lägger vi stor vikt vid att skydda dina uppgifter. Nedan informerar vi dig i detalj om hur dina uppgifter behandlas när du använder vår hemsida och vår webbutik.

Med ”dina uppgifter” avser vi personuppgifter. Personuppgifter är information som hjälper oss att identifiera dig. Antingen direkt eller genom att kombineras med andra uppgifter. Personuppgifter omfattar exempelvis följande: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, samtalsanteckningar, kundnummer eller ordernummer, användarbeteende, IP-adress.

Statistiska uppgifter som vi samlar – till exempel när du besöker vår webbplats – och som inte kan knytas till dig personligen, räknas inte till personuppgifter.

Du kan skriva ut eller spara denna integritetspolicy med hjälp av de vanliga funktionerna i webbläsaren. Du kan även hämta integritetspolicyn till en PDF-fil och arkivera den genom att klicka här.

ANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER

Ansvarig för dataskyddet är företaget

PETER HAHN AB

Ansvarig för dataskyddet är företaget

PETER HAHN AB
Kanongatan 157
254 67 Helsingborg

Telefon 040-13 33 31
E-post service@peterhahn.se

(nedan kallat ”PETER HAHN”, ”vi” eller ”oss”)

Om du har frågor eller önskemål kring skyddet av dina uppgifter kontakta vårt dataskyddsteam via post på adress PETER HAHN AB, Kanongatan 157, 254 67 Helsingborg eller via e-post till dataskydd@peterhahn.se.

KONTAKTUPPGIFTER TILL DATASKYDDSOMBUD

Du kan även när som helst vända dig till vårt dataskyddsombud om du har frågor om dataskyddet. Kontakta dataskyddsombudet på ovannämnda postadress eller epostadress. Ange ”Attn. dataskyddsombudet”. Vi vill göra dig uppmärksam på att om du använder e-postadressen läses ditt meddelande även av andra än dataskyddsombudet. Om du har konfidentiell information att lämna, skicka först ett mejl om att du vill ha direktkontakt.

DATABEHANDLING FÖR AVTALSUPPFYLLSE OCH VID KONTAKTER

Beställnings- och inköpsuppgifter, spårning av sändningar

Om du beställer något från vår webbutik, via telefon eller ett orderformulär registrerar vi dina beställnings- och inköpsuppgifter.

Till beställnings- och inköpsuppgifter räknas exempelvis följande:

Dessutom skapar vi ett kundkonto för varje kund där ovanstående uppgifter lagras.

Efter registreringen kan du när som helst se dina viktigaste orderuppgifter under ”Mitt konto”.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna handlägga och leverera din beställning, för att ge dig möjlighet att följa status på din beställning, för att vi ska kunna ta hand om eventuella returer eller reklamationer och för att kontrollera värdecheckens giltighet.

Genom att uppge ditt mobilnummer och/eller din e-mailadress informerar vi dig angående leveransen av din beställning. Dina uppgifter (mobilnummer och/eller emailadress) skickar vi till det företag som sköter leveransen. Frivillig uppgift.

Den rättsliga grunden för ovan nämnda databehandling är artikel 6.1 b i GDPR, att fullgöra avtalet eller vidta prekontraktuella åtgärder respektive artikel 6.1 f i GDPR, vårt berättigade intresse av att behandla dina beställningar på bästa möjliga sätt och ombesörja leveransen av varan samt att i förekommande fall hantera hävningar och för att du ska kunna följa din sändning.

Mitt Konto

Om du har beställt från oss kan du registrera dig på vår hemsida och skapa ett webbaserat kundkonto. Efter den första ordern kan en registrering enbart göras genom att ange kundnumret.

För registreringen behöver du

Du kan därefter logga in under ”Mitt konto” med din e-postadress och ditt lösenord.

Vi behandlar dina uppgifter för att

Den rättsliga grunden för ovan nämnda uppgiftsbehandling är behandling för att fullgöra avtalet eller för att vidta prekontraktuella åtgärder enligt artikel 6.1 b i GDPR.

Du har dessutom möjlighet att beställa som gäst utan att registrera dig. Även i detta fall sparar vi din beställningshistoria för att du, om du senare registrerar dig på ”Mitt konto”, ska kunna se dina tidigare beställningar.

Dina kontaktuppgifter och meddelanden

Du har möjlighet att komma i kontakt med oss. I detta sammanhang behandlar vi ditt telefonnummer, mobiltelefonnummer och/eller din e-postadress enbart för att kommunicera med dig, t.ex. så att vi kan kontakta dig vid frågor angående din beställning. Det är frivilligt att tillhandahålla dessa uppgifter, men det underlättar kommunikationen kring dina order avsevärt. Om du inte tillhandahåller uppgifterna kan vi inte kontakta dig vid frågor.

Den rättsliga grunden för ovan nämnda uppgiftsbehandling är artikel 6.1 b i GDPR när det gäller behandling för att fullgöra avtalet eller för att vidta prekontraktuella åtgärder och i övrigt artikel 6.1 f i GDPR när det gäller vårt berättigade intresse av att du ska kunna ta kontakt med oss och vi ska kunna svara på dina förfrågningar.

Betalningar

Vi erbjuder möjligheten att betala via faktura (efter kreditprövning, mer information i finns i de allmänna villkoren), betala vid leverans (postförskott) eller med kort. Beroende på vilken betalningsmetod du väljer under beställningsprocessen överför vi de insamlade betalningsuppgifterna till det kreditinstitut som har fått betalningen i uppdrag och eventuellt till den betalningsleverantör som anlitats av oss eller den valda betaltjänsten så att betalningarna kan behandlas. Utan dessa betalningsuppgifter och betalningsleverantörer är det inte möjligt att ingå ett avtal eller genomföra betalningar.

Vid köp mot faktura överför vi krypterat dina betalningsuppgifter inom koncernen till TriStyle Mode GmbH med anledning av koncernövergripande internkontroll såväl som dokumentations- och upplysningsplikt inom ramen för organisatorisk skatteskyldighet för Tristyle Mode Gmbh.

Den rättsliga grunden för ovan nämnda databehandling är artikel 6.1 b i GDPR för att fullgöra avtalet eller vidta prekontraktuella åtgärder respektive artikel 6.1 f i GDPR när det gäller vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig ytterligare betalningsalternativ och kunna göra en rationell och effektiv ekonomisk planering.

Kreditprövning

Vid det första inköpet på faktura krävs en godkänd kreditprövning. Som en del av kreditprövningen och identitetskontrollen kan vi överföra dina uppgifter (namn, adress och eventuellt födelsedatum, personnummer) till Creditsafe i Sverige AB, Fabriksgatan 7 41250 Göteborg i syfte att göra en egen kreditprövning och identitetskontroll. Creditsafe använder också dessa uppgifter för adressverifiering och identitetskontroll mot andra företag. Mer information hittar du i integritetspolicyn från Creditsafe i Sverige AB.

Om en kreditprövning görs vid fakturaköp använder vi de erhållna bedömningarna om sannolikheten för utebliven betalning för ett balanserat beslut om ingående, fullgörande eller uppsägning av avtalsförhållandet. En kreditupplysning innehåller uppgifter om adress, befintliga utestående fordringar och befintliga fordringar som har förfallit till betalning. Dina skyddsvärda intressen kommer att beaktas i enlighet med lagstiftningen. Om identifieringsprocessen inte ger något entydigt resultat förbehåller vi oss rätten att utvärdera den för ett välgrundat beslut rörande avtalets ingående, fullgörande eller uppsägning.

Den rättsliga grunden för ovan nämnda databehandling är artikel 6.1 f i GDPR, vårt berättigade intresse att kontrollera och garantera våra kunders betalningsförmåga och att förebygga risker för betalningsinställelse.

Ditt födelsedatum

Du kan välja att uppge ditt födelsedatum. Detta är frivilligt och om du väljer att inte göra detta finns det inga nackdelar. Om du uppger ditt födelsedatum behandlar vi det för att skicka dig en födelsedagshälsning.

Den rättsliga grunden för ovan nämnda databehandling är artikel 6.1 f i GDPR, vårt berättigade intresse att vårda kundrelationen med dig och skicka dig födelsedagshälsningar.

Tävlingar och undersökningar

Om du deltar i någon av våra undersökningar använder vi dina uppgifter för marknads- och opinionsundersökningar. Vi använder principiellt uppgifterna i anonymiserad form för interna ändamål. Om undersökningarna utförs på annat sätt än anonymt, samlas personuppgifter endast in med ditt samtycke. För anonyma undersökningar är dataskyddslagstiftningen inte tillämplig.

För personuppgifter som samlas in undantagsvis är den rättsliga grunden för ovan nämnda uppgiftsbehandling ditt medgivande i enlighet med artikel 6.1.1 a i GDPR.

I samband med tävlingar använder vi dina uppgifter för att genomföra tävlingen och meddela vem som har vunnit. Du hittar detaljerad information i deltagarvillkoren för respektive tävling, i förekommande fall.

Rättslig grund för ovan nämnda databehandling för att fullgöra tävlingsavtalet med dig är artikel 6.1 b i GDPR.

Anpassad tjänst

PETER HAHN har som målsättning att alltid erbjuda ett lämpligt och individuellt utbud av artiklar till varje kund, eftersom vi är övertygade om att det är rätt väg till största möjliga kundnöjdhet. För att kunna erbjuda lämpliga artiklar till alla våra kunder i samtliga kanaler bevakar vi ditt modeintresse och dina preferenser. Du kan naturligtvis när som helst invända mot den här anpassade tjänsten.Kontakta PETER HAHN:s dataskyddsansvarig skriftligen på följande adress: PETER HAHN AB, Kanongatan 157, 254 67 Helsingborg eller via e-post: dataskydd@peterhahn.se. Du hittar mer information om dina rättigheter här.

Den rättsliga grunden för ovan nämnda databehandling är artikel 6. 1 f i GDPRförordningen, det vill säga berättigat intresse för egna marknadsföringsändamål.

NYHETSBREV, BETYG, ENKÄTER OCH REKLAM

Nyhetsbrev

Om du registrerar dig för ett av våra nyhetsbrev använder vi med ditt uttryckliga medgivande de uppgifter som du lämnar för att skicka nyhetsbrevet till dig.

Nyhetsbrevet innehåller aktuella erbjudanden och information från PETER HAHN. Det personligt anpassade nyhetsbrevet innehåller intressanta erbjudanden, trender, kampanjer, tips och frivilliga undersökningar. För detta ändamål utvärderas dina kunduppgifter, samt ditt köp- och klickbeteende.

För utskick av det personanpassade nyhetsbrevet använder vi den s.k. Single Opt-In-metoden. Det innebär att du listas för nyhetsbrevet direkt efter registreringen. Därefter får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse från oss. Vid registreringen för vårt nyhetsbrev lagrar vi din IP-adress samt datum för registreringen. Denna lagring sker endast i dokumentationssyfte i det fall någon tredje part missbrukar din e-postadress för att registrera dig för nyhetsbrevet utan din vetskap eller ditt godkännande. Vårt nyhetsbrev med intressanta produkter, födelsedagshälsningar, kundvagnspåminnelser, produktrecensioner och så vidare anpassas speciellt för dig, dvs. vi utvärderar de uppgifter som du har skickat till oss, exempelvis födelsedatum och andra personuppgifter samt ditt köp- och klickmönster. Du personligen, inte någon tredje part, har skickat de uppgifter som krävs för detta till oss.

I vårt nyhetsbrev använder vi sedvanliga tekniker som mäter interaktionen med nyhetsbrevet (till exempel antalet e-postmeddelanden som öppnas, klickningar på länkar). Vi använder också dessa uppgifter i avidentifierad form för allmänna statistiska analyser samt för optimering och vidareutveckling av vårt innehåll och vår kundkommunikation. Detta görs med hjälp av små grafikobjekt som är inbäddade i meddelandena (så kallade pixlar). Vid motsvarande samtycke (se ovan) samlas uppgifterna in personaliserat; ID:na kopplas alltså ihop med dina övriga personuppgifter och en direkt personanknytning skapas.

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet från oss kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att få nyhetsbrevet framöver, utan andra kostnader än kostnaderna för att skicka meddelandet. I varje nyhetsbrev finns det en avbeställningslänk, och dessutom kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@peterhahn.se utan andra kostnader än kostnaderna för att skicka meddelandet. Rättslig grund för ovan nämnda uppgiftsbehandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR.

Mail för att lämna omdömen om köpta produkter (befintliga kunder)

Som kund hos PETER HAHN får du, efter att du har beställt i vår webbutik, en förfrågan per mail att lämna ett omdöme om de produkter som du har beställt. Detta görs i enlighet med lagbestämmelser och oberoende av din eventuella prenumeration på vårt nyhetsbrev. Du får förfrågan om du inte tidigare har nekat samtycke till detta. Vi skickar vår förfrågan till den e-postadress som du har angett vid ditt köp. Omdömet visas vanligtvis med det användarnamn som du har använt. Det är frivilligt att lämna ett omdöme. Om du inte längre vill få den här typen av mail där du ombeds att lämna ett omdöme om köpta produkter kan du när som helst utan kostnad invända mot detta och återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. De enda kostnader som uppkommer är normala porto- eller surfkostnader. Använd i så fall ovannämnda kontaktuppgifter. Ett annat alternativ är att klicka på den länk som finns i varje mail för att avanmäla dig. Rättslig grund för ovan nämnda databehandling är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR att ge köparna möjlighet att betygsätta produkter för att på så sätt marknadsföra våra produkter och främja försäljningen av liknande produkter.

FÖRSLAG TILL OMRÖSTNINGAR

Netigate

Vi använder webbenkät- och feedbackmanagementverktyget från företaget Netigate Deutschland GmbH. Det här verktyget används för kundundersökningar. Besökarna kan välja om de vill delta i en enkät. Beslutar de att delta länkas de vidare till enkätsidan. Netigate Deutschland GmbH använder en cookie för att känna igen en besökare och förhindra att samma besökare deltar i enkäten flera gånger.

Interesseuppgifter

Om du beställer något från oss, köper något eller interagerar med vår hemsida får vi reda på vilka produkter, produkttyper, märken, stilar och ämnen som du är intresserad av. Det kan exempelvis handla om att du placerar produkter på din önskelista, söker efter en viss produkt eller går till en viss del av webbutiken upprepade gånger. Detta hjälper oss att ständigt förbättra din shoppingupplevelse och göra den kundvänlig, individuell och personlig. Den information som du skickar och genererar automatiskt används för att utforma annonsering som är specialanpassad efter dig och dina intressen. Vi använder även dina uppgifter i samband med dataanalyser och marknadsundersökningar.

Rättslig grund för ovan nämnda databehandling är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR att kunna erbjuda dig personlig reklam.

Kundomdömescommunityn (Trustpilot)

Du har möjlighet att posta ett kundomdöme på omdömessajten Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Köpenhamn K, Danmark.

Vi förbehåller oss rätten att be dig lämna ett omdöme om Peter Hahn via vårt nyhetsbrev (förutsatt att du har gett ditt samtycke till detta) eller via orderbekräftelsesidan. I denna kontext behandlar vi ditt för- och efternamn, din epostadress och ditt ordernummer. Dessa uppgifter överförs i ett krypterat format till Trustpilot när du klickar på länken. Genom att klicka på länken vidarebefordras du automatiskt till utvärderingsformuläret på se.trustpilot.com. Precis innan du skickar in utvärderingen förs dina personuppgifter in i formuläret på din egen webbläsare. Epostadressen är krypterad och oläslig (256-bitars AES-metoden). Övriga personuppgifter lagras inte vid denna tidpunkt.

Den rättsliga grunden för ovannämnda databehandling är samtycke till behandling, enligt art. 6.1 a i GDPR.

Genom att acceptera Trustpilots A/S villkor och integritetspolicy, och genom att skicka in omdömet behandlas och lagras dina personuppgifter på Trustpilots server.

Värvning av nya kunder och marknadsföring till befintliga kunder

Vi utökar våra kunduppgifter med information som vi erhåller från utvalda företag för att värva nya kunder samt för marknadsföring till befintliga kunder. Den information vi mottar är till exempel uppgifter om konsumentbeteende, postorderinformation, information om bostadssituation och mikrogeografiska uppgifter. De kommer till exempel från hushållsundersökningar om konsumtion och livsstilsämnen samt husvärderingar. Denna information hjälper oss att skilja aktiva kunder från inaktiva, aktivera vilande kunder, ta reda på hur sannolikt det är att befintliga kunder är intresserade av vissa produkter samt att stärka kundrelationerna.

Delvis får vi även adresser från dessa företag för att rikta in oss på nya kunder som matchar vår kundprofil. I det här fallet hittar du adresskällan i katalogens adressfält, precis bredvid din egen adress.

Rättslig grund för ovan nämnda databehandling är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR att komplettera din kundprofil och skicka dig mer anpassad reklam.

Egen brevreklam

Därutöver förbehåller vi oss rätten att i sammanfattade listor lagra ditt för- och efternamn, din leverans- och fakturaadress och – om vi har fått dessa ytterligare uppgifter från dig inom ramen för avtalsförhållandet – din titel, ditt födelseår och din yrkes-, bransch- eller affärsbeteckning samt att använda dem för egna reklamändamål, exempelvis för att skicka dig intressanta erbjudanden och information om våra produkter per post. Du kan när som helst invända mot lagringen och användningen av dina uppgifter för dessa ändamål genom att skicka ett meddelande till någon av ovan nämnda adresser.

Rättslig grund för ovan nämnda databehandling är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR att skicka dig reklam som är intressant för dig per post. Om du invänder mot detta, spärras din angivna kontaktadress för ytterligare behandling för reklamsyften. Vi vill informera dig om att det i undantagsfall kan hända att reklammaterial skickas även efter att din invändning har kommit fram till oss. Detta beror på tekniska faktorer och innebär inte att vi inte agerar på din invändning.

Direktreklam för tredje mans och egna marknadsföringsändamål

Vi behandlar följande uppgifter för egna eller tredje mans marknadsföringsändamål baserat på berättigat intresse och för att skicka ut direktreklam per post: För- och efternamn, adress, ev. Födelsedatum och personnummer samt köpdatum, köp- och betalsätt, intresse för vårt sortiment. I den mån uppgifter behandlas för tredje mans marknadsföringsändamål, överför vi dem i en så kallad lettershop-procedur till företag, postorderföretag med intressanta produkter och välgörenhetsorganisationer. I den mån vi har samlat in uppgifter direkt och behandlar dem för egna marknadsföringsändamål skickar vi uppgifterna direkt till PostNord, Bisnode samt Alektum för att genom profilanalys till exempel identifiera interessenter med liknande profil och till dessa sända våra erbjudanden. Till Protagon Direktmarketing & Co GMBH, överför vi data för egna (direkta) och tredje mans marknadsföringsändamål enligt lettershop-proceduren. Du kan utan kostnad meddela oss att du inte vill att vi behandlar dina uppgifter i syfte att rekommendera produkter från externa företag. Läs mer om detta under punkten ”Dina rättigheter”.

Rättslig grund för ovan nämnda databehandling är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR att skicka dig reklam för våra produkter.

ANNONSERINGSPARTNER

Vi tar emot information från utvalda nätverksoperatörer, till exempel Google eller Facebook, och dataleverantörer som arbetar för oss eller samarbetar med oss med gemensam marknadsföring (nedan kallade ”annonseringspartner”).

Den information som vi tar emot från våra annonseringspartner är demografiska uppgifter och statistik (t.ex. ålder, kön, region), enhets- och åtkomstuppgifter samt våra användares intressen. Denna information kan hjälpa oss att bättre förstå våra användare, t.ex. genom kundstrukturanalyser och användarsegmentering. Vi får endast uppgifter som är aggregerade, krypterade och anonyma för oss. Vi kan inte knyta uppgifterna till någon speciell person, och i synnerhet inte till någon viss användare.

Rättslig grund för ovan nämnda databehandling är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR att bättre förstå vår kundstruktur.

BESÖK PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN

Vid enbart informativ användning av webbplatsen, alltså om du inte registrerar ett konto eller på annat sätt lämnar information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare skickar till vår server. Om du vill se vår hemsida samlar vi in följande information som är tekniskt nödvändig för att vi ska kunna visa vår hemsida och garantera stabiliteten och säkerheten.

Rättslig grund för ovan nämnda uppgiftsbehandling ett berättigat intresse enligt artikel

6.1.1 f i GDPR.

Denna uppgiftsbehandling krävs för att möjliggöra besöket på webbplatsen samt för att säkerställa systemets funktionalitet och säkerhet på längre sikt. Nämnda uppgifter lagras även tillfälligt för de tidigare beskrivna ändamålen i interna loggfiler för att skapa statistik om användningen av vår hemsida i syfte att vidareutveckla vår webbplats utifrån våra besökares användningsvanor (t.ex. om andelen mobila enheter som används för att visa sidor ökar) samt för att utföra allmänna administrativa åtgärder på vår hemsida.

Den information som sparas i loggfilerna lagras i 30 dagar och arkiveras sedan.

ANVÄNDNING AV COOKIES

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användning av vissa funktioner ställer vi in så kallade cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler som sparas på din enhet där vissa inställningar och uppgifter finns lagrade för utbyte med vårt system via din webbläsare.

Vilka cookies används på denna webbplats?

Nedan kommer vi att gå närmare in på olika cookies som vi använder.

1. Nödvändiga cookies

Syftet med dessa cookies är framför allt att du ska kunna använda funktionerna på sidan, t.ex. fylla i formulärdata (t.ex. i ett kontaktformulär) eller att styra visningen av information (t.ex. cookie-banderollen).

Den rättsliga grunden för den databehandling som är förenlig med tekniskt nödvändiga cookies är artikel 6.1 b i GDPR-förordningen. Vi rekommenderar inte att du inaktiverar tekniskt nödvändiga cookies.

2. Funktionscookies

Andra cookies används för att webbplatsen och PETER HAHN:s erbjudanden ska presenteras på ett smidigt sätt. Med hjälp av dessa cookies kan vi visa innehåll och produktrekommendationer för dig samt analysera ditt köp. Vi använder endast dessa cookies med ditt samtycke.

Den rättsliga grunden för den databehandling som är förenlig med funktionscookies är ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke genom att öppna Cookie-inställningar och ändra aktuella inställningar.

3. Analyscookies

Med hjälp av de här inställningarna tillåter du PETER HAHN att samla in och analysera data om våra besökares användningsbeteende för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Dessutom ger de här cookies insikter om konverteringsspårning (marknadsföring av närstående företag).

Den rättsliga grunden för den databehandling som är förenlig med analyscookies är ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke genom att öppna Cookieinställningar och ändra aktuella inställningar.

4. Marknadsföringscookies

Vi använder även cookies för reklam- och marknadsföringsändamål, för att möjliggöra visning av personlig reklam och för att på vår egen webbplats och externa webbplatser (t.ex. Google eller Facebook) kunna visa reklam för våra produkter och erbjudanden som du har visat intresse för på vår webbplats eller som passar till innehåll som vi tror kan vara intressant för dig. Även allmän information inom möjliga intresseområden för användare på vår webbplats och andra intressenter, som har samlats in av tredje part på andra webbplatser, används inom ramen för personlig marknadsföring av vårt innehåll (så kallad retargeting). Informationen lagras i cookie-identifierare. De identifierar inte dig personligen, utan igenkänningen baseras enbart på de slutenheter som du använder. Om du tar bort dessa cookies försvinner också anpassningen av reklaminnehållet. Vi använder endast dessa cookies med ditt samtycke.

Den rättsliga grunden för den databehandling som är förenlig med

marknadsföringscookies är ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke genom att öppna Cookie-inställningar och ändra aktuella inställningar.

Några av de cookies vi använder tas bort efter slutet av webbläsarsessionen, d.v.s. när du har stängt webbläsaren (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies).

Observera att det under vissa omständigheter kan finnas cookies på vissa sidor på vår webbplats som inte har ett direkt samband med PETER HAHN. Om du besöker en sida med innehåll som har bäddats in av tredje parter kan det hända att dessa tredje parter har lagt till egna cookies. PETER HAHN har ingen kontroll över användningen av sådana cookies och på grund av hur dessa cookies fungerar har vi inte tillgång till dem, eftersom tillgången till cookies endast är möjlig för den som ursprungligen har lagt till dem. Du hittar mer information på webbplatsen som tillhör tredje part.

I följande avsnitt finns en mer utförlig förklaring av dessa tekniker och de leverantörer som används.

NÖDVÄNDIGA OCH FUNKTIONSCOOKIES

Cloudflare

Våra webbsidor använder funktioner från Cloudflare. De tillhandahålls av Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA. Cloudflare erbjuder ett globalt distribuerat Content Delivery Network med DNS. Rent tekniskt sker informationsöverföringen mellan din webbläsare och vår webbplats via Cloudflares nätverk. På så sätt får CloudFlare möjlighet att analysera datatrafiken mellan användare och våra webbplatser, till exempel för att minska laddningstiden för våra sidor eller upptäcka och förhindra angrepp på våra tjänster. Dessutom sparar Cloudflare i vissa fall cookies på din dator som används till optimering och analys. Detta sker inom ramen för en intresseavvägning där det övervägande berättigade intresset avser säkerhet, prestanda och tillförlitlighet hos vårt marknadsföringserbjudande i enlighet med art. 6 avsnitt 1 s. 1 i den europeiska GDPR-förordningen.

Vi har baserat på GDPR slutit ett motsvarande orderbehandlingsavtal med Cloudflare. Uppgifterna behandlas i stater inom Europeiska unionen. I den mån uppgifterna i vissa fall behandlas i tredje land, sker detta endast om nivån för dataskydd i tredje land har fastställts av EU-kommissionen i enlighet med artikel 45 i GDPR, på grundval av EUstandardavtalsklausuler eller om lämplig nivå av dataskydd säkerställs för mottagaren av data på annat sätt.

Cloudflare samlar in statistisk information om besöket på denna webbplats.

Åtkomstdata inkluderar:

Cloudflare använder loggdata för statistisk analys för drift, säkerhet och optimering av produkten.

Här hittar du information om de insamlade uppgifterna och om säkerhet och integritet hos Cloudflare.

Sessionscookie för marknadsföring

Genom att använda en sessionscookie för marknadsföring lagras uppgifter som inte är personuppgifter, till exempel tid för sessionen, webbläsare, enhetstyp och sidor per session, under den tid som sessionen varar i en cookie och läses via Google Tag Manager eller samlas i målgrupper för följande ändamål: kundvärvning, marknadsföring inom området nykundsvärvning, målgruppsspårning, målgruppsoptimering, säkring av korrekt mätning av nyckeltal (KPI). Uppgifterna används bara om samtycke ges.

För detta används en marknadsföringscookie. Uppgifterna sparas i en cookie så länge sessionen varar. Uppgifterna samlas endast in med ditt samtycke.

Kategori: marknadsföring
Rättslig grund: samtycke enligt artikel 6.1.a i EU:s allmänna dataskyddsförordning
Behandlade uppgifter:

Mottagare av uppgifterna: Om du ger ditt samtycke lämnas dina uppgifter vidare till relevanta externa marknadsföringspartner. Om externa personuppgiftsbiträden anlitas, är dessa avtalsbundna enligt artikel 28 i dataskyddsförordningen.
Cookies och lagringstid: max. 30 dagar
Plats för behandling: Europeiska unionen, USA

Den rättsliga grunden för den databehandling som utförs i samband med marknadsföringscookiesarna är ditt samtycke (artikel 6.1.a i dataskyddsförordningen). Du kan återkalla ditt samtycke genom att gå in på cookieinställningar och ändra inställningarna där. Vissa av de cookies som vi använder raderas efter sessionen, det vill säga när du stänger din webbläsare (s.k. sessionscookies). Andra cookies ligger kvar i din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (permanenta cookies).

Överföring till tredjeländer och garantier: Observera att denna tjänsteleverantör i förekommande fall överför uppgifter till tredje land, det vill säga utanför Europeiska unionen. Du hittar mer information om detta under rubriken ”Dataöverföring till tredje land”.
Mer information finns på: https://www.peterhahn.co.uk/dataprotection

Google Tag Manager

På vår webbplats används Google Tag Manager, ett verktyg från Google Ireland Ltd.,

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Med hjälp av Google Tag Manager hanterar vi de verktyg som du informeras om i den här dataskyddsinformationen. Närmare detaljer om enskilda verktyg hittar du i informationen om respektive verktyg.

Själva Tool Tag Manager (som lägger till taggarna) är en domän utan cookies. Verktyget utlöser andra taggar som sedan under vissa omständigheter samlar in data. Google Tag Manager använder inte dessa data. Om deaktivering sker på domän- eller cookienivå gäller den för samtliga spårningstaggar som läggs till med Google Tag Manager.

Du hittar mer information om Google Tag Manager i användningsriktlinjerna för produkten: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Anpassad produktvisning

På vår webbplats används Operational Intelligence Plattform från odoscope GmbH, Aachener Straße 524-528, 50933 Köln, Tyskland (”odoscope”).

Det är en teknisk lösning för att utifrån situation och i realtid i första hand visa sådana produkter som är relevanta för dig och din aktuella köpsituation. För detta ändamål överför vi data som vi har samlat in om ditt sökbeteende till odoscope-plattformen. Denna analyserar data.

Det gäller data i följande kategorier:

Dessutom använder odoscope cookies. Den information som lagras i cookies i odoscopes fall gäller uteslutande intern och teknisk information som odoscope sparar hos besökaren i form av cookies. Det gäller följande information:

Obs! Cookies från odoscope lagrar inte några uppgifter om användaren.

Odoscope lagrar vare sig personuppgifter eller sessionsinformation, som till exempel vilken webbläsare eller slutenhet besökaren har använt, i dessa cookies. Om du inte vill att dessa cookies lagras på din enhet kan du ändra inställningarna i webbläsaren. Om du inte godkänner några cookies kan det i vissa fall leda till begränsningar i webbsidans funktionalitet.

Visual Website Optimizer

På vår webbplats används Visual Website Optimizer, en tjänst från Wingify (14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien; nedan kallad:

Visual Website Optimizer). Denna används för test med A/B-frågor samt flervalstest. Visual Website Optimizer använder cookies för att identifiera besökarna på en webbplats och analysera användningen av webbplatsen.

Nivån på uppgiftsskyddet säkerställs genom standardskyddsklausuler som utfärdats av kommissionen i enlighet med granskningsförfarandet enligt artikel 93.2 i GDPR, samt artikel 46.2 c i GDPR.

Den information som genereras av cookien rörande din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en server av Visual Website Optimizer och lagras där. Du kan välja bort installationen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsarprogramvara. Observera dock att om du gör det kan du inte använda alla funktioner på webbplatsen.

Du kan när som helst inaktivera Visual Website Optimizer-spårningen genom att följa anvisningarna på https://vwo.com/opt-out/.

Mer information finns i integritetspolicyn för Visual Website Optimizer.

ANALYSCOOKIES

Econda

För anpassad utformning och optimering av vår webbplats används lösningar och tekniker från econda GmbH (https://www.econda.de/en/) anonymiserade och vid ordertillfället avidentifierade uppgifter som samlats in samt användningsprofiler från dessa data som skapats genom användning av pseudonymer. För detta ändamål kan cookies användas för att göra det möjligt att identifiera en webbläsare på nytt. Användarprofilerna slås inte samman med uppgifter om personen bakom pseudonymen utan besökarens uttryckliga samtycke. I synnerhet IP-adresser görs oigenkännliga omedelbart efter mottagandet.

Channel Pilot Pro

Denna webbplats använder Channel Pilot Pro, ett webbmarknadsföringsverktyg från Channel Pilot Solutions GmbH. Channel Pilot Pro använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som cookien genererar om din användning av webbplatsen exempelvis:

överförs i regel till en av Channel Pilot Pros servrar i Tyskland och lagras där. IP-adressen som av Channel Pilot Pro har överförts från din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter från Channel Pilot Pro. IP-adressen mellanlagras en kort tid (i regel maximalt 24 timmar) av Channel Pilot Pro och görs därefter oigenkännlig. Mellanlagringen görs enbart för att upptäcka ett eventuellt klickbedrägeri (Bot Detection).

På uppdrag av ägaren till denna webbplats kommer Channel Pilot Pro att använda denna information för att utvärdera effekten av integrerade webbmarknadsföringskanaler, exempelvis stylight.se eller Google-Shopping. Du kan förhindra att cookies lagras genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare, men vi vill göra dig uppmärksam på att du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut. Dessutom kan du förhindra att de uppgifter som cookien har genererat om din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) lämnas till Channel Pilot Pro och Channel Pilot Pros behandling av dessa uppgifter genom att använda dig av de opt-outmöjligheter som finns här: www.channelpilot.com/optout.

Då sätts en oupt-out-cookie som förhindrar att dina data samlas in vid framtida besök på denna webbplats. Opt-out-cookien gäller bara i den senast använda webbläsaren. Om du raderar cookies i denna webbläsare måste du sätta opt-out-cookien igen.

Du kan även använda opt-out-länken i slutet av denna information.

Mer information om dataskydd i samband med Channel Pilot Pro finns på: www.channelpilot.com/privacy-policy.

guenstiger.de

Vi använder guenstiger.de GmbH för att optimera våra marknadsföringsåtgärder. För att mäta och avräkna resultatet och för att kunna optimera marknadsföringsåtgärderna lagras klick-id vid ett klick på någon av de marknadsföringsåtgärder som guenstiger.de GmbH genomför på vår webbplats för vår räkning. Detta och nedan beskrivna behandling görs bara om det samtycke som krävs för behandlingen har lämnats. Av tekniska skäl behandlas enhetens offentliga ip-adress i denna process. Ip-adressen anonymiseras dock så snart som möjligt, i normala fall omgående. Om ett köpeavtal sluts med enheten genom vårt erbjudande, lagras varukorgens värde och tidpunkten för beställningen tillsammans med klick-id:t. Rättslig grund för denna behandling av personuppgifter är ditt samtycke enligt art. 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Kategori: marknadsföring
Leverantör: günstiger.de GmbH, Deichstraße 34, 20459 Hamburg, Tyskland
Rättslig grund: art. 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning
Behandlade uppgifter:

Cookies och tid för lagring: 30 dagar
Behandlingsort: Europeiska unionen, USA
Överlämnande till tredje land och garantier: Observera att denna leverantör i förekommande fall överför uppgifter till ett tredje land, det vill säga utanför Europeiska unionen. Mer information om detta finns under rubriken ”Dataöverföring till tredje land”.
Mer information hittar du på: Dataskydd - guenstiger.de

Bing-annonser

Dessutom använder vår webbplats Conversion Tracking från Microsoft Corporation, (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads placerar en cookie på din enhet om du besöker vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. Microsoft Bing och vi kan alltså se att någon har klickat på en annons, omdirigerats till vår webbplats och nått en förutbestämd målsida (konverteringssida). Vi får då bara reda på det totala antalet användare som har klickat på en Bing-annons och sedan omdirigerats till konverteringssidan.

Ingen personlig information om användarens identitet lämnas ut. Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du också neka till lagringen av den cookie som krävs – till exempel via en webbläsarinställning som inaktiverar automatisk lagring av cookies generellt. Mer information om dataskydd och de cookies som används i Microsoft Bing finns på Microsofts webbplats, som du kommer till här.

Google Conversion Linker

På vår webbplats används Google Conversion Linker. Det är ett verktyg från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Via Google Conversion Linker samlas information om klick på annonsen på Conversion-sidans webbadress automatiskt in och lagras i egna cookies på din domän för webbplatser. Vi använder Google Conversion Linker tillsammans med andra Google Marketing Platform-produkter. I samband med detTA samlas följande data in:

Behandlingen av datan görs i princip i Tyskland eller andra EU-länder. Om en behandling i vissa fall görs i tredje land, görs behandlingen bara om EU-kommissionen har fastställt att dataskyddsnivån i tredjelandet är adekvat enligt artikel 45 i EU:s allmänna dataskyddsförordning på grundval av EU:s standardavtalsklausuler eller om en adekvat dataskyddsnivå har säkerställts på annat sätt hos datamottagaren. Den rättsliga grunden för ovannämnda behandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Du kan när som helst invända mot att vår webbplats sätter cookies enligt ovanstående beskrivning genom att göra motsvarande inställningar i den webbläsare du använder. Därmed förhindras sättandet av cookies permanent. 

Mer information om detta finns i dataskyddsförklaringen på Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Användning av Google Ads

Vi använder erbjudandet från Google Ads för att lyfta fram våra attraktiva erbjudanden med hjälp av annonseringsmetoder (så kallade Google Ads) på externa webbplatser. Utifrån uppgifterna från reklamkampanjerna kan vi avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är. Vi vill gärna visa dig annonser som är av intresse för dig, för att göra vår hemsida mer relevant för dig och för att uppnå en rättvisande beräkning av kostnaderna för marknadsföring.

Dessa annonser levereras av Google via så kallade ”annonsservrar”. För att göra detta använder vi annonsservercookies som mäter vissa prestationsmått, exempelvis annonsvisningar och användarklick. Om du kommer till vår webbplats via en Googleannons lagrar Google Ads en cookie på din dator. Dessa kakor förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. Den här cookien brukar använda det unika cookie-ID:t, antalet annonsvisningar per placering

(frekvens), senaste visning (relevant för konvertering efter visning) samt bortvalsinformation (markering om att användaren inte vill se fler annonser) som analysvärden.

Dessa cookies gör det möjligt för Google att identifiera din webbläsare på nytt. Om en användare besöker vissa sidor på en Ads-kunds webbplats och den cookie som finns lagrad på användarens dator inte har upphört att gälla, kan Google och Googles kunder upptäcka att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till webbplatsen. Varje Ads-kund tilldelas en cookie. Cookies kan därmed inte spåras via Ads-kundernas webbplatser. Vi samlar inte in eller behandlar några personuppgifter inom ramen för de nämnda annonseringsåtgärderna. Vi får enbart statistiska utvärderingar från Google. Utifrån dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av de använda annonseringsåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi mottar inga ytterligare uppgifter från användningen av annonser, och vi kan inte identifiera användarna utifrån denna information.

Med hjälp av de marknadsföringsverktyg som används upprättar webbläsaren automatiskt en direkt anslutning till servern från Google. Vi har ingen kontroll över uppgifternas omfattning eller vidare användning av de data som samlas in när Google använder detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskapsnivå: Genom användning av Ads-konvertering får Google information om att du har visat en viss del av vår webbplats eller klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad hos en tjänst som tillhandahålls av Google kan Google koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, finns det risk för att leverantören får reda på och lagrar din IP-adress.

Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på flera sätt:

a) genom motsvarande inställning i din webbläsares programvara, i synnerhet leder bortval av cookies från tredje part till att du inte får se några annonser från tredje part,

b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att cookies från domänen ”www.googleadservices.com” blockeras, https://www.google.com/settings/ads, då den här inställningen raderas när du tar bort dina cookies

c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från de leverantörer som ingår i självregleringskampanjen ”About Ads” via länken https://www.aboutads.info/choices, då denna inställning raderas när du tar bort dina cookies,

d) genom permanent inaktivering i dina webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken https://support.google.com/ads/answer/7395996. Vi vill göra dig uppmärksam på att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen i full omfattning.

Mer information om Googles dataskydd hittar du här: https://policies.google.com/privacy och https://services.google.com/sitestats/sv.html.

Uppgifterna behandlas i stater inom Europeiska unionen. I den mån uppgifterna i vissa fall behandlas i tredje land, sker detta endast om nivån för dataskydd i tredje land har fastställts av EU-kommissionen i enlighet med artikel 45 i GDPR, på grundval av EUstandardavtalsklausuler eller om lämplig nivå av dataskydd säkerställs för mottagaren av data på annat sätt.

MARKNADSFÖRINGSCOOKIES

Pseudonymiserad användarprofil för personlig och individuell rådgivning och produktrekommendationer i webbutiken

För att vi ska kunna erbjuda dig bästa möjliga köpupplevelse hos PETER HAHN skapar vi en pseudonymiserad användarprofil som ger oss möjlighet att lära känna dig och ge dig så bra och individuell rådgivning som möjligt på webben. Med hjälp av den här lösningen kan vi bland annat visa mode baserat på dina intressen och anpassa våra erbjudanden utifrån dina personliga behov. Dessutom kan vi anpassa vårt erbjudande och vår reklam på partnersidor efter dina personliga intressen.

Den pseudonymiserade användarprofilen skapas genom att analysera exempelvis dina produktintressen baserat på vilka artiklar du söker och ser på i webbutiken och även utifrån ditt köpbeteende när du lägger produkter i varukorgen och sedan handlar. Analysen utförs med hjälp av de data som samlas in i våra webbanalysverktyg för analys av användarbeteende.

Dessutom kan din profil kombineras med befintliga uppgifter och användas för att dra slutsatser om ditt intresse av olika produkter (bl.a. om du byter eller skickar tillbaka en vara) och kampanjer (t.ex. användning i rabatterbjudanden). Till detta läggs de uppgifter som du lämnar ut till PETER HAHN i samband med köp eller registrering, till exempel titel, för- och efternamn, e-postadress och födelsedatum.

När du besöker PETER HAHN:s webbutik tilldelas din webbläsare ett anonymiserat IDnummer. Så länge du inte tar bort cookies på den aktuella enheten läggs alla aktiviteter, som surf-, klick- och köpbeteende, som utförs från den tilldelade webbläsaren till i din användarprofil.

När du loggar in i PETER HAHN:s webbutik som befintlig kund eller genomför en beställning kopplar vi samman enheten med den webbläsare som används i syfte att hantera autentisering, säkerhet och individualisering av din användarprofil.

Facebook Customer Audience Pixel

På vår webbplats används i marknadsföringssyfte så kallade remarketing-taggar (även kallade ”Facebook-pixlar”) från det sociala nätverket Facebook, en tjänst från Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA (”Facebook”). När du besöker vår webbplats kopplar dessa taggar din webbläsare till en Facebook-server. Då informeras Facebook om att vår webbplats har visats via din IP-adress. Uppgifterna behandlas i stater inom Europeiska unionen. I den mån uppgifterna i vissa fall behandlas i tredje land, sker detta endast om nivån för dataskydd i tredje land har fastställts av EU-kommissionen i enlighet med artikel 45 i GDPR, på grundval av EUstandardavtalsklausuler eller om lämplig nivå av dataskydd säkerställs för mottagaren av data på annat sätt.

Facebook använder denna information för att ge oss statistiska och anonyma uppgifter om den allmänna användningen av vår webbplats samt effektiviteten hos vår Facebookannonsering (”Facebook-annonser”).

Om du har ett Facebook-konto och har tillåtit detta i sekretessinställningarna för ditt Facebook-konto kan Facebook länka den information som samlas in vid ditt besök hos oss även till ditt medlemskonto och använda den för riktad visning av Facebookannonser. Du kan när som helst visa och ändra Integritetsinställningarna för din Facebook-profil.

Om du inaktiverar uppgiftsbehandling via Facebook kommer Facebook bara att visa allmänna Facebook-annonser som inte väljs utifrån information som samlats in om dig.

Mer information finns i Facebooks Datapolicy.

Google Remarketing

På vår webbplats används Google Remarketing, en tjänst från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (”Google”). Den här tjänsten använder cookies och liknande tekniska lösningar för att förse dig med anpassade annonsmeddelanden på webbplatser som samarbetar med Google. Cookies och liknande tekniker används också för att göra analyser av webbplatsanvändningen, vilka utgör grunden för att skapa intressebaserade annonser. Uppgifterna behandlas i stater inom Europeiska unionen. I den mån uppgifterna i vissa fall behandlas i tredje land, sker detta endast om nivån för dataskydd i tredje land har fastställts av EU-kommissionen i enlighet med artikel 45 i GDPR, på grundval av EU-standardavtalsklausuler eller om lämplig nivå av dataskydd säkerställs för mottagaren av data på annat sätt.

Om du använder ett Google-konto kan Google beroende på de inställningar som finns på Google-kontot koppla samman din webb- och appsökningshistorik för Google med ditt Google-konto och använda information från ditt Google-konto för att visa anpassade annonser. Om du inte vill ha den här tilldelningen för ditt Google-konto måste du logga ut från Google innan du öppnar vår kontaktsida.

Som nämnts ovan kan du konfigurera din webbläsare att neka cookies, eller också kan du förhindra insamling av de uppgifter som genereras av cookies och som är relaterade till din användning av denna webbplats samt Googles bearbetning av dessa uppgifter genom att öppna annonsinställningarna och ställa reglaget för anpassning till ”Av”. Alternativt kan du invända mot behandlingen genom att gå till ovan nämnda TRUSTewebbplats och klicka på inaktiveringsreglaget för leverantören ”Google”.

Mer information finns i Googles Integritetspolicy.

RTB House

På vår webbplats används teknik från RTB House (RTB House SA, Złota 61/101, 00-819, Warszawa, Polen) för att samla in information om surfbeteendet hos besökarna på webbplatsen. Detta görs för marknadsföringsändamål, i pseudonymiserad form och med hjälp av cookies och webbpixlar. RTB House kan på så sätt analysera surfbeteendet och därefter ge riktade produktrekommendationer genom att visa lämpliga reklambanderoller när användaren besöker andra webbplatser (s.k. retargetingkampanjer). Pseudonymiserade uppgifter kan under inga omständigheter användas för att identifiera besökaren på webbplatsen. Den information som samlas in av RTB House används uteslutande till att förbättra marknadsföringserbjudandet.

På alla banderoller som visas finns det längst ner till vänster ett litet ”=” (för information), som öppnas när du drar markören över det. Om du klickar på det öppnas en sida som förklarar systematiken och där du även kan välja bort reklamen. Om du klickar på avanmälningslänken läggs en ”opt-out”-cookie till, som ser till att banderollen inte visas i framtiden.

Informationen används inte på något annat sätt och delas inte med tredje part. Mer information om RTB House hittar du på https://www.rtbhouse.com/de/privacy-center/.

INBÄDDNING AV YOUTUBE-VIDEOR

Vi har bäddat in videor som finns lagrade på YouTube på vår hemsida, där de kan spelas upp direkt. YouTube är en multimediatjänst från YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”), ett koncernföretag inom Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (”Google”). Uppgifterna behandlas i stater inom Europeiska unionen. I den mån uppgifterna i vissa fall behandlas i tredje land, sker detta endast om nivån för dataskydd i tredje land har fastställts av EU-kommissionen i enlighet med artikel 45 i GDPR, på grundval av EU-standardavtalsklausuler eller om lämplig nivå av dataskydd säkerställs för mottagaren av data på annat sätt.

När du besöker vår webbplats får YouTube och Google information om att du har visat motsvarande undersida på vår webbplats. Detta gäller oavsett om du är inloggad på YouTube eller Google eller ej. YouTube och Google använder dessa uppgifter för annonsering, marknadsundersökningar och behovsutformad anpassning av sina webbplatser. Om du besöker YouTube på vår webbplats när du är inloggad på din YouTube- eller Google-profil kan YouTube och Google också koppla den här händelsen till respektive profil. Om du inte vill att den här kopplingen ska göras måste du logga ut från Google innan du besöker vår webbplats.

Du kan konfigurera din webbläsare att neka cookies på det sätt som beskrivits ovan; du kan även förhindra insamling av uppgifter som genereras av cookies och som rör din användning av denna webbplats samt Googles bearbetning av dessa uppgifter genom att klicka på knappen ”Personliga annonser på webben” i Google-inställningar för annonsering. I så fall visar Google bara annonser som inte är individuellt anpassade.

Mer information hittar du även i de integritetspolicyer från Google som gäller för YouTube.

ANDRA DATAMOTTAGARE

Vi lämnar bara ut de uppgifter som vi samlat in om:

En del av databehandlingen kan utföras av våra tjänsteleverantörer. Förutom de tjänsteleverantörer som nämns i denna integritetspolicy kan det dessutom handla om datacenter som lagrar vår hemsida och våra databaser, programvaruleverantörer, leverantörer av IT-tjänster som underhåller vårt system, agenter, marknadsforskningsföretag, konsultföretag, leverantörer, transportörer, postleverantörer och Schneiderei Partner. Om vi vidarebefordrar uppgifter till tjänsteleverantörer får de enbart använda uppgifterna för att fullgöra sina uppgifter. Tjänsteleverantörerna har noga utvalts och fått sitt uppdrag av oss. De är avtalsmässigt bundna av våra anvisningar, har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de berörda personernas rättigheter och de kontrolleras regelbundet av oss.

Dessutom kan de lämnas ut i samband med myndighetsbegäranden, domstolsbeslut, och rättsliga förfaranden om detta krävs för en rättsprocess eller för rättstillämpning.

DATAÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Såsom förklarats i denna dataskyddsförklaring använder vi tjänster som tillhandahålls av leverantörer som delvis sitter i tredje land (utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller som behandlar personuppgifter där, det vill säga i länder vars dataskyddsnivå inte når upp till nivån i Europeiska unionen. Om detta är fallet och Europeiska kommissionen inte har utfärdat något beslut om adekvat skyddsnivå (artikel 45 i GDPR) för dessa länder, har vi vidtagit relevanta åtgärder för att säkerställa en rimlig dataskyddsnivå för eventuella dataöverföringar. Hit räknas bland annat Europeiska unionens standardavtalsklausuler eller bindande interna dataskyddsföreskrifter.

Där detta inte är möjligt gör vi dataöverföringen med stöd av undantagen i artikel 49 i GDPR, i synnerhet ditt uttryckliga samtycke eller nödvändigheten av överföringen för att fullgöra avtalet eller för att vidta prekontraktuella åtgärder.

Om en överföring till tredje land är planerad och det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, finns det risk för och är möjligt att myndigheter i tredjelandet (exempelvis underrättelsetjänster) kan få tillgång till de överförda uppgifterna för att samla in och analysera dem och att dina rättigheter som registrerad inte kan garanteras. När vi inhämtar ditt samtycke via cookiebannern får du också information om detta.

LAGRINGENS VARAKTIGHET

I princip lagrar vi bara personuppgifter så länge det krävs för att uppfylla de ändamål för vilka vi har samlat in uppgifterna eller för att fullgöra våra avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter.

Personuppgifter som har samlats in baserat på samtycke eller som behandlas på grund av berättigat intresse lagras tills dess att du drar tillbaka ditt samtycke eller det berättigade intresset ej längre föreligger. Därefter raderar vi uppgifterna omedelbart, såvida vi inte behöver uppgifterna fram till utgången av den lagstadgade begränsningsperioden för bevisändamål vid civilrättsliga krav eller på grund av lagstadgade lagringskrav.

För bevisändamål måste vi spara avtalsinformation i tre år från slutet av det år då affärsrelationen till dig upphör. Eventuella anspråk förfaller tidigast vid denna tidpunkt efter den lagstadgade begränsningsperioden.

Även därefter måste vi delvis spara dina uppgifter av bokföringsskäl. Vi är skyldiga att uppfylla de lagstadgade dokumentationsskyldigheter som återfinns i bestämmelserna i den tyska handelslagen, skattelagstiftningen, banklagen, penningtvättslagen samt lagen om handel med värdepapper. De tidsfrister för lagring av dokumentation som anges där är mellan två och tio år.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt gällande lagstiftning har du följande lagstadgade uppgiftsskyddsrättigheter:

För att hävda dina rättigheter som beskrivs häri kan du när som helst kontakta oss via ovanstående kontaktuppgifter.

Du har rätt att vända dig till ansvarig dataskyddsmyndighet med eventuella klagomål: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

DATASÄKERHET

Vi använder aktuella tekniska åtgärder för att säkerställa datasäkerheten, i synnerhet för att skydda dina personuppgifter från risker vid dataöverföring och från att lämnas ut till tredje part. Dessa åtgärder justeras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen. För att skydda personuppgifter som du lämnar på webbplatsen använder vi standardmässig SSL-teknik (Secure Sockets Layer) som krypterar de uppgifter du lämnar ut.

ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Från tid till annan uppdaterar vi denna integritetspolicy, till exempel när vi gör ändringar på vår webbplats eller när de rättsliga kraven förändras.

© PETER HAHN – publicerat: juli 2023

Säker betalning
Med kort eller faktura
FANTASTISK SERVICE
För att du ska bli nöjd
Retur
Kostnadsfritt och enkelt
Kundtjänst
040-13 33 31
PETER HAHN:s kundtjänst
040-13 33 31


Välkommen att ringa vår personliga kundtjänst vardagar 08–18, lördagar 09–15.

Du kan även skicka ett meddelande till
service@peterhahn.se