Returer

Bytesrätt

Hos oss köper du på prov, det vill säga du kan returnera varorna inom 14 dagar efter att du har fått dina varor utan att ange något skäl.
Köpeavtalet träder i kraft när du mottar varorna. Om du inte returnerar varorna inom 14 dagar eller ger oss annan information, anses du ha lämnat ditt godkännande till avtalet.

Enkel retur

Om du inte tycker om en artikel eller om den inte passar, kan du skicka tillbaka den utan att ange något skäl. Inom hävningsfristen på 14 dagar kan du skicka tillbaka paketet kostnadsfritt till oss tillsammans med den bifogade returblanketten.

Vårt returadress är:
Schenker AB / PETER HAHN
Kantyxegatan 22
213 76 Malmö

Använd helst originalförpackningen.

Du har rätt att inom 14 dagar häva detta avtal utan att ange något skäl. Ångerrätten gäller 14 dagar från den dag som du, eller en av dig namngiven tredje part, som inte är den som transporterar varan

- har mottagit varorna (om avtalet gäller en eller flera varor i en och samma beställning som levereras vid ett enskilt tillfälle),
- har mottagit den sista varan (om avtalet gäller flera varor i en och samma beställning med leverans vid olika tillfällen).
Om flera av alternativen ovan föreligger börjar ångerrättsfristen först när du, eller av dig namngiven tredje part, som inte är den som transporterar varan, har mottagit den sista varan eller den sista delleveransen resp. den sista enheten. För att göra anspråk på din ångerrätt måste du kontakta oss: PETER HAHN AB, Kanongatan 157, 254 67 Helsingborg, Telefon 040-13 33 31, e-post: service@peterhahn.se, och informera oss om ditt beslut att häva avtalet. För att utöva din ångerrätt räcker det att du skickar oss ett meddelande om detta innan ångerrättsfristen går ut.

Tillgodohavande vid retur

Betalning med kreditkort
Vi återbetalar beloppet till ditt kreditkortskonto.

Betalning mot faktura
Om du redan har betalat fakturan återbetalar vi det aktuella beloppet när vi har behandlat din retur.